Ambulance klinické psychologie

Ambulance sídlí v „kouzelném“, voňavém domečku s laskavou atmosférou.

Zde vítáme všechny, kteří hledají odpovědi na své otázky v oblastech:

  • upevnění duševního a tělesného zdraví a celkové harmonie
  • osobnostního rozvoje
  • psychosomatických obtíží
  • psychických obtíží různého charakteru
  • komunikace se sebou samým i se světem
  • vztahů, partnerství, rodiny
  • zvládání stresů, krizí
  • intelektových , emočních a osobnostních předpokladů při volbě školy či pro výkon profese
  • subjektivních pocitů změn v kognitivní oblasti v produktivním věku či stárnutí (pozornost, paměť)
  • neurorehabilitace – ovlivňování těch funkcí mozku, které byly narušeny patologickým procesem v důsledku onemocnění mozku

Pro hlubší porozumění realizujeme vyšetření cílenou klinicko-psychologickou baterií.

S klienty pracujeme formou individuální, párové či rodinné psychoterapie.

Psychoterapie je úžasný kreativní proces, s každým člověkem má zcela unikátní podobu. Pokud se ještě spojí s jeho jasným záměrem a vědomou, poctivou aktivitou, přicházejí „zázraky“.