Alternativní terapie

Mé alternativní strategie mají profesionální základ ve 2 VŠ (UK Praha), ve 2 atestacích z klinické psychologie pro děti a pro dospělé (IPVZ Praha, MZ ČR), v postgraduálních studiích rodinné terapie, manželského a rodinného poradenství, neuropsychologie, diagnostických strategií, systemické psychoterapie, hypnoterapie, transakční analýzy, dopravní psychologie, v mnoha dalších odborných kurzech a seminářích.

Jsem členem odborných společností:

  • Asociace klinických psychologů ČR
  • Asociace forenzních psychologů
  • Českomoravská psychologická společnost
  • Asociace dopravních psychologů

Má cesta se svým zaměřením podobá mnoha mým přímým i nepřímým učitelům, od věcí viditelných a zřejmých, k těm očím skrytým…

Albert Einstein: „Neexistuje logický způsob, jak objevit tyto základní zákony. Jediným způsobem je intuice, jíž napomáhá smysl pro řád skrytý za vnějším pohledem.


Ruce světla, Barbara Ann Brennan, léčení vkládáním rukou (původně pracovala jako vědecko-výzkumný pracovník pro NASA, v Goddardově centru kosmických letů)

Eye Movement Desensitization and Reprocesing, Francine Shapiro, význ. zrychlené odbourání a zpracování prožitého traumatu (autonehoda, hrůzný zážitek…), jehož prožitky a obrazy se stále a neodbytně vrací jako flashback,během jediné terapie dokáže traumatizující prožitek „zgumovat“ a znovu nastolit vnitřní harmonii

Dynamické Reiki, Usuiho Shiki Ryoho, Mistr

AFT - Attractor Fied Technique, Kurt Ebert, Ph.D., vyvinul asi 450 vzorců, které působí na energetickou dynamiku emocí, psychiky a somatických potíží, od signalizačních bolestí až po přímé zdroje problémů tak, že pomocí striktně řízených poklepů v místech akupunkturních bodů jednotlivých meridiánů (tradiční čínská medicína)energeticky ovlivňuje problematická pole

SRT - Spiritual Response therapy, Robert Detzler, spirituální metoda léčení, která pomáhá na spirituální úrovni odstraňovat bloky na spirituální, mentální, emoční a fyzické úrovni, může tak zlepšit všechny stránky života

Spiritual Restructuring, Robert Detzler

TČM, 1. Škola tradiční čínské medicíny, MUDr. Ludmila Blechová, základy

Feng Shui, Evropská škola Feng Shui, o potenciál životní energie a kvalitu našeho života pečujeme významně i cíleným uspořádáním prostoru i obklopováním se tím, co nám prospívá, podporuje naše síly.

Yuen Method, Dr. Yuen, základy metody pochází z kláštera Shaolin, jde o práci s energiemi, ve kt. je obsažena čínská medicína spolu se západními znalostmi vč. kvantové fyziky.

Kvantový dotek Matrixu, energetické působení se záměrem

Informační vnímání okolního světa, Marek Komissarov


Všechny mé dosavadní zkušenosti a znalosti vyústily
ve vytvoření mé vlastní strategie energetické terapie:

Tera Terapie