AFT - Terapie přitahovacích polí

Techniky přitahovacích polí (AFT) vycházejí ze základního předpokladu, že každý člověk je za stav svého života a fyzického bytí zodpovědný. Záleží na způsobu myšlení.
Vše, co člověka obklopuje, je energie. Každá energie má svou frekvenci, svůj rytmus. I myšlenky a emoce vytvářejí energii o různých frekvencích a na člověku závisí, zda budou tyto frekvence pozitivní či negativní. Souhrn myšlenek vytváří určité energetické pole, kterému odpovídá jistý energetický kontext neboli úroveň vědomí ( lze si představit jako vrstvy, různě barevné stuhy). Tato úroveň vědomí pak funguje jakou určitý  „přitahovač“ (attractor) - neviditelný zdroj, stojící za událostmi, které se v životě člověka dějí a které je možné vysledovat. Sami klienti si v terapii tyto souvislosti uvědomují a popisují.

kurt_ebert


Pro AFT je tedy energetický obsah mysli příčinou toho, co se v životě děje.
Techniky AFT vychází z rozsáhlých výzkumů a studií vědců jako např. Z. H. Cho, Ch. Shang, R. Sheldrake E. R. Hawkins, které potvrzují, jak myšlenky ovlivňují mozek  a fungování člověka.
Výzkum Erica Kandela vyústil v udělení Nobelovy ceny. Přesvědčivě prokázal, že vytvoření jediné myšlenky vyvolává proces, při kterém jsou vyjádřeny a potlačeny geny a uvolňují se chemické látky a hormony, což vede k růstu nebo plasticitě nervů v CNS. ( myšlenky mění i těla!)

Za tímto účelem byly dr. Kurtem Ebertem vyvinuty předpisy - vzorce, které vycházejí z metodologie Dr. Hawkinse.
Těchto předpisů je okolo 450 a působí na rozličné emoční a psychické potíže, dysfunkce, somatické neduhy od signalizačních bolestí až po zdroje zdravotních problémů.
Tyto předpisy upravují energii meridiánů (tradiční čínská medicína) pomocí striktně řízených poklepů v místech akupunkturních bodů a drah a umožňují tak eliminovat energetická pole, která jsou u zdroje mentálních i fyzických problémů.

V naší ambulanci testujeme cíleně pro každého klienta  potřebný předpis-vzorec, kterým klienta ošetříme a naučíme jej používat předpis v každodenním životě. Velmi často kombinujeme s dalšími metodami podle zakázky-záměru klienta.