Psychotesty pro řidiče

Dopravně psychologické vyšetření všech skupin řidičů

Akreditovaná laboratoř dopravní psychologie pokrývá potřeby širokého regionu středních Čech vymezených okresními městy Kolín, Kutná Hora, Nymburk, i část Pardubického a Královéhradeckého kraje nejen pro profesionální psychodiagnostické vyšetření řidičů, ale i pro anti-agingový program a neurorehabilitace pro řidiče po úrazech a nehodách.
Tím reagujeme na stoupající poptávku po řidičích profesionálech od dopravních firem.

Zkušenost a technologie Schufried

Disponujeme mnohaletou zkušeností a nejmodernější technologií Schufried, která má celosvětově vedoucí postavení v oblasti přístrojové psychodiagnostiky. Nabízí komplexní posouzení způsobilosti k bezpečnému řízení motorových vozidel testované osoby, které se realizuje za využití umělých neuronových sítí. Na rozdíl od standardních metod interpretace izolovaných výsledků umožňuje posouzení vzájemné interakce jednotlivých psychických funkcí a známých kompenzačních mechanismů, tzn. zda vyšší schopnost v jedné oblasti dokáže pomoci kompenzovat nižší schopnost v oblasti jiné a schopnost bezpečně řídit tak zůstává zachována. Výsledky dopravně psychologického vyšetření Schufried jsou oficiálně akceptovány úřady ve většině zemí Evropy.

schufried

Řidič je partner

Velkou pozornost věnujeme závěrečnému rozhovoru s řidiči nad všemi výsledky a souvislostmi, tato část práce bývá také řidiči, kteří prošli vyšetřením u nás, nejvíce oceňována. Pozitivně hodnotí i individuální přístup, bezpečné a povzbuzující prostředí s milým personálem, kávou či čajem.

Flexibilita při objednávání, snažíme se maximálně vyjít vstříc časovým možnostem řidičů, požadavkům firem.

Dopravní psycholog jako rodinný lékař

Provázíme řidiče mnoha lety jejich kariéry. Sledujeme dlouhodobě jejich zdravotní stav a poskytujeme podporu zdraví tak, aby si svou schopnost řízení udrželi dlouhá léta.
Opakované vyšetření má tu výhodu, že řidič sám vidí, jak se jeho schopnosti v čase vyvíjejí. 
Řidiči, kteří u nás dopravně psychologické vyšetření absolvují opakovaně, mají výhodnější cenu.

Co s sebou?

Výpis z karty řidiče, který na požádání vydají př. dopravní inspektoráty, místní úřady, Czech Point, poštovní pobočky.
Platný řidičský nebo profesní průkaz.
Brýle, pokud je řidič nosí.
Malé občerstvení dostane u nás.

Platnost dopravně psychologického vyšetření

Vyšetření platí do 50 let. Musí být provedeno max. 6 měsíců před dovršením 50 let věku a max. v den 50. narozenin. Potom se pravidelně opakuje každých 5 let, tedy v 50, 55, 60, 65 ... letech.
Od 1. července 2006 je praktický lékař vystavující profesionálním řidičům potvrzení o absolvování pravidelné lékařské prohlídky povinen požadovat posudek psychologa.
Profesionální řidič musí lékařskou prohlídku absolvovat před zahájením výkonu činnosti, pak každé 2 roky do věku 50 let a po dovršení 50 let věku každý rok.

Věda a výzkum pro posílení bezpečnosti dopravy

Ve spolupráci s firmou Marta Schnaider jsme vyvinuli přírodní autoparfém CAROMA. První pomoc proti únavě za volantem. Bylinná receptura občerstvuje smysly a povzbuzuje soustředěnost na řízení auta.

caroma