Alternativní terapie

Mé alternativní strategie mají profesionální základ ve 2 VŠ (UK Praha), ve 2 atestacích v klinické psychologii pro děti a pro dospělé (IPVZ Praha, MZ ČR), v postgraduálních studiích v rodinné terapii, manželského a rodinného poradenství, neuropsychologii, diagnostických strategií, systemické psychoterapii, hypnoterapii, transakční analýze, dopravní psychologii, mnoha odborných kurzech a seminářích.

Jsem členem odborných společností:

  • Asociace klinických psychologů ČR
  • Asociace forenzních psychologů
  • Českomoravská psychologická společnost
  • Asociace dopravních psychologů

Má cesta se svým zaměřením podobá mnoha mým přímým i nepřímým učitelům, od věcí viditelných a zřejmých, k těm očím skrytým…

Albert Einstein: „Neexistuje logický způsob, jak objevit tyto základní zákony. Jediným způsobem je intuice, jíž napomáhá smysl pro řád skrytý za vnějším pohledem.


Barbara Ann Brennan, „Ruce světla“ - léčení vkládáním rukou (původně pracovala jako vědecko-výzkumný pracovník pro NASA, v Goddardově centru kosmických letů

Francine Shapiro, EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocesing, význ. zrychlené odbourání a zpracování prožitého traumatu (autonehoda, hrůzný zážitek…), jehož prožitky a obrazy se stále a neodbytně vrací, i během jediné terapie dokáže traumatizující prožitek „zgumovat“ a znovu nastolit vnitřní harmonii

Dynamické Reiki, Usuiho Shiki Ryoho, Mistr

Kurt Ebert, Ph.D.,AFT – Attractor Field Technique , vyvinul asi 450 vzorců, které působí na energetickou dynamiku emocí, psychiky a somatických potíží, od signalizačních bolestí až po přímé zdroje problémů tak, že pomocí striktně řízených poklepů v místech akupunkturních bodů jednotlivých meridiánů (tradiční čínská medicína)energeticky ovlivňuje problematická pole.

Robert Detzler, SRT – Spiritual Response Therapy, spirituální metoda léčení, která pomáhá na spirituální úrovni odstraňovat bloky na spirituální, mentální, emoční a fyzické úrovni, může tak zlepšit všechny stránky života.

Robert Detzler, Spiritual Restructuring

MUDr. Ludmila Blechová, 1. Škola tradiční čínské medicíny, základy

Evropská škola Feng Shui, Feng Shui, o potenciál životní energie (podle tčm sídlí v ledvinách)a kvalitu našeho života pečujeme významně i tím, že se obklopujeme tím, co nám prospívá, podporuje naše síly.

Dr. Yuen, Yuen Method, základy metody pochází z kláštera Shaolin, jde o práci s energiemi, ve kt. je čínská medicína se západními znalostmi vč. kvantové fyziky.

Kvantový dotek Matrixu – energetické působení se záměrem

Ing. Marek Komissarov, Informační vnímání okolního světa


Všechny mé dosavadní zkušenosti a znalosti vyústily
ve vytvoření mé vlastní strategie energetické terapie: Tera terapie