PhDr. Mgr. Drahomíra Baštová Wildová

Ambulance klinické psychologie
Akreditovaná laboratoř dopravní psychologie

Zaměření ambulance vychází z více než 21leté tradice našeho celostního pohledu na člověka a jeho zdraví. V naší ambulanci poskytujeme profesionální péči v oboru klinická psychologie pro děti a dospělé. Klinická psychologie se zaměřuje na psychologické vyšetření. Nedílnou součástí péče je psychoterapie individuální, párová, rodinná, cílená neurorehabilitace. V komplexu služeb je zahrnuta i široká škála alternativních metod, jako např. emdr, aft, srt, srt restructuring, yuen method, ruš, řízená detoxikace, specifické masáže, reflexní terapie, aromaterapie. Vše směřujeme k naplnění zakázky klienta vč. zaměření na bolest, somatické problémy. Naše celostní vidění nám umožňuje pohlédnout na klienta v celém jeho kontextu a nabídnout mnohostrannou péči při hledání odpovídající léčby.  Stále se učíme a hledáme další možné přístupy, které by s konkrétním problémem mohly pomoci.

Naše akreditovaná laboratoř dopravní psychologie využívá špičkovou dopravně  psychologickou přístrojovou diagnostiku Vienna Test System rakouské společnosti Schufried. Vienna Test System má celosvětově vedoucí postavení v oblasti přístrojové psychodiagnostiky. Dopravně psychologické vyšetření obsahuje metody pro diagnostiku schopností a osobnostních předpokladů pro bezpečné řízení motorových vozidel u řidičů profesionálů vnitrostátní i mezinárodní kamiónové dopravy, řidičů autobusů, řidičů motorových vozidel skupiny B, stárnoucích i vybodovaných řidičů. 

Klinická psychologie

Ambulance klinické psychologie je zaměřena na profesionální péči v oboru klinická psychologie pro děti i dospělé. V našem pojetí se jedná o celostní přístup, který  vychází jak z oboru klinická psychologie tak ze širokého výběru alternativních metod zaměřených na člověka jako celek v jeho  kontextu.

Neurorehabilitace

Neurorehabilitace se v naší ambulanci orientuje na kognitivní a emoční obtíže vyskytující se v dětském věku, na sekundární projevy růz. onemocnění a na posttraumatické stavy v dětském i dospělém věku. Cílená neurorehabilitace navazuje vždy na pečlivé neuropsychologické vyšetření. Naše cílená neurorehabilitační strategie pracuje se zcela unikátním komplexem několika metod. Je vždy vystavěna podle inidividuálních potřeb klienta, vždy spec. podle aktuálního stavu před každou neurorehabilitací.  

Psychoterapie

V naší ambulanci je poskytována psychoterapie inidividuální, párová, rodinná. Psychoterapie má eklektický charakter,  vychází z individuální zakázky klienta.  

Dopravní psychologie

Akreditovaná laboratoř dopravní psychologie pracuje se špičkovou dopravně - psychologickou přístrojovou diagnostikou Vienna Test System rakouské společnosti Schufried, která má celosvětově vedoucí postavení v oblasti přístrojové psychodiagnostiky. Nabízí dopravně-psychologické vyšetření v přátelském, povzbuzujícícm prostředí.